Slåttevik Velforening
Org.nr. 987 841 370
Bankkonto 3333 36 03069
Vil du bli medlem
Ta kontakt med en av styret
eller betal kontingenten til:
Slåttevik Velforening

5565 TYSVÆRVÅG
Konto nr 3333 36 03069
Kontingenten for 2009 er kr 300,-
Desse sidene er tileigna me som bur og lever, eller har fritidseiendom på Slåttevik...eit lite samfunn med eiga badestrand, båtforeining, leikeplass, fotballøkke og menneske som gjer ein innsats for at den plassen med bur på skal verte triveleg både for gammal og ung.
Drikkevatnen vårt held ikkje mål
Les meir her

Neste:

Gressklipperliste 2009