Slåttevik Velforening

Styret i Slåttevik Velforening.

Formann Svein Tore Jensen, Sjonarvegen 11, 5565 TYSVÆRVÅG
tlf priv 52 7701 43 mobil 950 33 044

Sekretær Lene Førland, Sjonarvegen 22, 5565 TYSVÆRVÅG
mobil 924 53 629

Kasserer Henry Sørensen, Urnesvegen 21, 5565 TYSVÆRVÅG
tlf priv 52 77 73 90

Vi vil med dette ønske dere velkommen til vårt nærmiljø og velforening.
Innmelding i velforeningen skjer ved at husstanden mottar, og betaler, en giro som kommer ut i løpet av våren.

Styret i velforeningen:
Formann: Svein Tore Jensen ( valgt inn 2008)
Kasserar: Henry Sørensen ( valgt inn 2008 for 1 år)
Sekretær: Lene Førland ( valgt inn 2007)

Kommite for lekeplass i Sjonarvegen
Janne Hetland, Sjonarvegen 9 tlf 52 77 97 64
Knut Mokleiv, Sjonarvegen 3 tlf 52 77 76 11
Kjell Helge Førland, Sjonarvegen 22 tlf 52 77 75 07

Vedtekter finner du her.

Vi har noen faste aktiviteter som går igjen, men er takknemlig for nye ideer og forslag.