Slåttevik Velforening

AKTIVITETSKALENDER 2007

21 april Velfest på Sjonar. Påmelding og betaling til Janne Hetland

2 mai Vårrydding kl 17.00. Samling på lekeplassen

17 mai Grilling på lekeplassen

23 juni St.hans feiring med bål