Velkommen til Slåttevik Frisør AS ..... og Slåttevik Velforening